Solution

Zwiększenie wydajności kompletacji

Rentowność przedsiębiorstwa zależy od sprawnej realizacji zamówień, co oznacza szybką, dokładną i opłacalną kompletację. Późniejsze terminy dostaw, szybsze procesy kompletacji i większa dokładność kompletacji pomogą Ci zwiększyć sprzedaż, poprawić obsługę klienta, a ostatecznie zapewnią Ci przewagę konkurencyjną.

01.

Zwiększenie sprzedaży

Późniejsze terminy graniczne zwiększają możliwości sprzedaży

02.

Wydajna kompletacja

Szybsza i wydajniejsza kompletacja oznacza szybsze dostawy do klientów

03.

Szczęśliwi klienci

Dokładniejsza kompletacja pozwala uniknąć kosztownych błędów i zadowolić klientów

Kompletacja

Wyzwania pracowników

Siły roboczej jest coraz mniej i jest coraz droższa, a szczytowe okresy sprzedaży stają się coraz częstsze i bardziej wymagające, co stanowi ogromne obciążenie dla tradycyjnych, pracochłonnych procesów kompletacji. Istnieje jednak wiele zaawansowanych technologii, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności kompletacji. Zastosować można dwie główne technologie – „człowiek do towaru“ lub „towar do człowieka“:

Człowiek do towaru

Jest to tradycyjne podejście do kompletacji zamówień, polegające na przemieszczaniu się pomiędzy lokalizacjami kompletacji, co może skutkować znacznymi przestojami. Istnieje jednak kilka technologii, które mogą pomóc osobie kompletującej, umożliwiając szybszą realizację zamówień i większą dokładność kompletacji.

01.

Systemy pick-to-light

Systemy pick-to-light pomagają poprawić dokładność i szybkość kompletacji, oświetlając miejsce przechowywania i wyświetlając ilość do pobrania.

02.

Kompletacja głosowa

Kompletacja głosowa polega na przekazywaniu operatorowi informacji o lokalizacji i ilości artykułów, a także na rejestrowaniu potwierdzenia osoby kompletującej zamówienie.

03.

Skanery ręczne

Skanery ręczne wykorzystują technologię kodów kreskowych do przekazywania informacji osobom kompletującym zamówienie i potwierdzania kompletacji.

04.

Kompletacja z wykorzystaniem terminala RF

Kompletacja RF prowadzi osobę kompletującą za pomocą mobilnego terminala radiowego.

Kompletacja „towar do człowieka”

Produkty do kompletacji są automatycznie dostarczane na stanowisko robocze i przekazywane osobie kompletującej zamówienie. Inteligentne sekwencjonowanie zapewnia stały przepływ artykułów gotowych do odbioru, eliminując przestoje poprzez wykorzystanie cennych zasobów ludzkich w najbardziej produktywny sposób. Dostępnych jest wiele zaawansowanych technologii obsługi metody „towar do człowieka”, które mogą poprawić elastyczność, zwiększyć skalę działania oraz wydajność operacyjną kompletacji:

01.

Autonomiczne roboty mobilne (AMR)

Autonomiczne roboty mobilne to roboty, które przenoszą mobilne regały do stacji roboczych zgodnie z poleceniem oprogramowania WMS. AMR to bardzo elastyczna i skalowalna propozycja o niskim kapitale inwestycyjnym.

02.

Zautomatyzowane systemy wahadłowe

Zautomatyzowane systemy wahadłowe doskonale nadają się do małych ładunków z dużą przepustowością i doskonale sprawdzają się tam, gdzie konieczna jest duża gęstość magazynowania.

03.

Rozwiązania typu mini-load

Rozwiązania typu mini-load to systemy oparte na dźwigach o dużej gęstości, które dostarczają towary osobie kompletującej zamówienie w bardzo szybkim tempie.

04.

System karuzelowy

Karuzele sprawdzają się dobrze w przypadku dużej liczby SKU. Te zautomatyzowane mobilne regały doskonale nadają się do gęstego przechowywania małych produktów.

Referencje

Firma Invar zapewniła naszemu zespołowi niezrównane wsparcie, począwszy od etapu projektowania po wdrożenie. Dzięki kreatywnemu i elastycznemu podejściu wcielono w życie wizję, której efektem było solidne oraz elastyczne rozwiązanie dla naszego klienta.

Ceva
Logistyka

Odkąd rozpocząłem współpracę z zespołem projektowym Invar przy wdrożeniu Stanton/Under Armour, byłem pod wrażeniem poziomu usług, wiedzy oraz zaradności. Te cechy są wciąż obecne w rozwiązaniu zastosowanym na miejscu, dzięki któremu nasz magazyn jest wspierany za pomocą kluczowych środków, takich jak szczegółowy harmonogram utrzymania ruchu, szkolenia personelu w zakresie użytkowania sprzętu, zarządzanie magazynem części zamiennych oraz wsparcie w zakresie rozwoju. Cotygodniowe spotkania przeglądowe z zespołem Invar, pomagają utwierdzić nas w przekonaniu, że zarządzanie utrzymania ruchem które powierzyliśmy ich specjalistom przebiega bez zakłóceń.

Marc Baker
Menedżer ds. obiektów w Ceva

W ciągu ostatniego półtora roku widziałem jak firma Invar rośnie w siłę. Brałem udział w początkowym procesie, podczas którego zatrudniliśmy firmę Invar do zapewnienia wsparcia inżynieryjnego oraz utrzymania ruchu. Zależało nam przede wszystkim na wsparciu w zakresie serwisowania oraz napraw przenośników oraz maszyn znajdujących się w naszym magazynie. W tym czasie Inwar powiększył się o grupę inżynierów, pomagając nam zoptymalizować sprzęt, powiększyć obszar i wprowadzić zmiany w naszych procesach. Uważam, że teraz, gdy zespół jest już w pełni zadomowiony w naszym centrum dystrybucji, jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Dzięki Invarowi, ograniczyliśmy przestoje, zaplanowaliśmy konserwację profilaktyczną oraz poprawiliśmy produktywność. Zespół Invaru wykonał swoje zadanie znakomicie i jestem bardzo zadowolony ze świadczonych przez nich usług.

Paul Morris
Menedżer ds. obiektów w Pets at Home

Integracja zaprojektowana z myślą o Twoich potrzebach

Jako niezależny dostawca zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych z pełnym zakresem działania możemy swobodnie wybierać technologie najodpowiedniejsze do danego zadania – począwszy od zaawansowanych, bardzo elastycznych systemów transportu metodą „towar do człowieka”, takich jak autonomiczne roboty mobilne (AMR) w połączeniu z technologią pick-to-light, po duże, obejmujące całe strefy rozwiązania w zakresie kompletacji, które wykorzystują najnowsze technologie przenośników i sortowania.

Skontaktuj się z nami