Oct 6th, 2023

Pięć filarów zabezpieczenia odporności operacyjnej

Automatyzacja w różnych formach ma coraz większe znaczenie w operacjach magazynów. Jak można jednak – przy tak dużej zależności od zaawansowanych systemów – zapewnić niezawodne działanie i osiągnięcie punktu szczytowego bez konieczności ponoszenia ryzyka? Dan Migliozzi, kierownik działu sprzedaży w Invar Group, firmie będącej niezależnym integratorem systemów, przegląda dostępne rozwiązania w zakresie konserwacji i wsparcia.

Zaawansowana automatyzacja zmienia wydajność, dokładność i przepustowość magazynów i centrów dystrybucyjnych. Niemniej jednak większa zależność od technologii niesie ze sobą ryzyko. Niezaplanowanych przestojów nie można już rozwiązać poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników dorywczych, nawet jeśli są oni dostępni lub jest to fizycznie możliwe w magazynie, który jest przystosowany do działania systemów automatyzacji.

Koszty przestojów w przypadku intensywnych operacji prowadzonych 24/7 lub w szczytowym okresie sezonu mogą mieć kluczowe znaczenie. Niestety zbyt wiele firm zdaje sobie z tego sprawę dopiero w momencie, w którym ziści się najgorszy scenariusz.

Dlatego też w przypadku operacji magazynowych o znacznym stopniu automatyzacji zasadniczą kwestią jest solidna strategia konserwacji, naprawy i wsparcia w celu zmniejszenia przestojów. Jak można ją osiągnąć? Oto pięć głównych obszarów, nad którymi należy się zastanowić:

  1. Sprzedawcy i producenci oryginalnego sprzętu (OEM)

Tym, którzy mogą pozwolić sobie na nowy obiekt, może wydawać się, że na producentach oryginalnego sprzętu (OEM) i sprzedawcach można polegać, ponieważ są dostępne gwarancje i pewnego rodzaju umowy serwisowe. Rzadko jednak zdarza się, żeby wszystkie rozwiązania do automatyzacji pochodziły od jednego OEM lub sprzedawcy, istnieje więc dużo pola do dyskusji na temat tego, kto ponosi odpowiedzialność. A jeśli pojedyncze przedmioty z zestawu muszą zostać zmodyfikowane, aby móc zintegrować je z innymi maszynami, OEM może uchylić się od odpowiedzialności.

Jako że sprzęt zużywa się, OEM i sprzedawcy mogą przestać oferować wsparcie techniczne lub zalecić zaktualizowanie go do najnowszego modelu. Mogą również całkowicie wycofać się z danego rynku lub lokalizacji.

Kolejną kwestią, zwłaszcza w przypadku dostawców zagranicznych, jest to, że wsparcie może być już podzlecane oraz że pomoc w zakresie czasu odpowiedzi i cen dostosowana jest do modelu biznesowego sprzedawcy, a nie Twojej firmy. Umowa o świadczenie usług podpisana z OEM lub sprzedawcą niekoniecznie stanowi korzyść wartą ceny.

  1. Opcja in-house

Jeszcze do niedawna powszechne było posiadanie wewnętrznego zespołu ds. konserwacji. Było to dobre rozwiązanie w czasach, kiedy systemy były mniej rozbudowane, a większość problemów mógł rozwiązać podwójnie wyszkolony monter mechanik/elektryk, posiadający dostęp do sklepu z częściami zapasowymi. Niemniej jednak w dzisiejszych czasach wymagany zestaw kompetencji jest znacznie szerszy i wykracza poza tradycyjne kompetencje w zakresie mechaniki i elektryki, które od zawsze były niezbędne. Obecnie wymagane są dodatkowo: wyższy poziom wiedzy specjalistycznej, dogłębna znajomość pneumatyki, hydrauliki i wielu generacji systemów elektronicznych/sterowania, począwszy od prostych programowalnych sterowników logicznych (PLC) do oprogramowania, które przekazuje informacje pojazdom autonomicznym i innym podobnym sprzętom. Znalezienie lub wyszkolenie takich osób nie jest łatwe.

Nawet jeśli możesz obsadzić kogoś na stanowisko ds. konserwacji, musisz ustalić odpowiedni plan monitorowania i konserwacji, dzięki któremu sprzęt będzie działać na pełnych obrotach, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące produkcji lub inne wymagania operacyjne. Ponadto w okresie urlopowym będzie trzeba mierzyć się z problemami kadrowymi, a niewiele zespołów wewnętrznych ma wystarczające środki awaryjne, aby zabezpieczyć się przed takimi ewentualnościami.

Dodatkowo konieczne będzie zdobycie i utrzymanie odpowiednich zapasów części zamiennych, co będzie traktowane priorytetowo, a także pozyskanie informacji na temat kupna rzadziej wymaganych części w krótkim czasie. Co ciekawe, kontrolowanie zaopatrzenia i zapasów w zakresie konserwacji, naprawy i operacji (MRO) może być często bardziej złożone i kosztowne pod względem administracyjnym niż zaopatrzenie w części produkcyjne. Trudno się zatem dziwić, że wiele firm ma w zwyczaju bagatelizować ryzyko, które jest związane z nieodpowiednim wsparciem dla automatyzacji magazynów.

  1. Strony trzecie i strategie usług

Zatrudnienie zewnętrznego specjalisty ds. konserwacji i wsparcia może być korzystną alternatywą do zarządzania całym procesem samodzielnie, ale należy to dobrze przemyśleć. Czego powinien poszukiwać operator magazynu?

Przede wszystkim jaki poziom szeroko rozumianych usług jest rzeczywiście potrzebny? To pytanie nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem. Najlepiej byłoby, gdyby zostało uwzględnione podczas zakupu rozwiązania w zakresie automatyzacji, ale bardzo często jest już za późno. Przykładowo: czy awaria linii pakującej zatrzyma całą operację? A może istnieją jakieś rozwiązania, dzięki którym można utrzymać jej działanie – chociaż przy niższej wydajności – przez kilka dni? To pytanie dotyczące nadmiarowości – a odpowiedź może nie być jednomyślna w całym magazynie.

Jako że jesteśmy niezależnym integratorem systemów, nasze podejście do potencjalnego klienta polega na przeanalizowaniu każdego aspektu automatyzacji magazynu: możliwych rodzajów awarii, ich częstotliwości i znaczenia. Jakie umiejętności i części musimy mieć zawsze na miejscu? Co możemy zaryzykować, aby móc je sprowadzić, oraz jak pewni jesteśmy źródeł zaopatrzenia? Jakie są odpowiednie poziomy i techniki monitorowania maszyn oraz ich stanu? Gdzie przebiega nieprzekraczalna granica interwencji? Jak przestoje wynikające z naprawy lub konserwacji wpływają na cele produkcyjne lub dystrybucyjne?

Ogólnie rzecz biorąc, ta analiza zaleca przyjęcie jednej z trzech metod postępowania. Istnieje model, w którym pracownicy wykonujący usługi konserwacyjne są w pełni zatrudnieni w magazynie. Ale bądźmy szczerzy. Jesteśmy ogromnymi zwolennikami planowanej i profilaktycznej konserwacji, a także monitorowania stanu i efektywności, ale nie zawsze możemy przewidzieć jednorazowe awarie. Jeśli taka awaria stwarzałaby realne zagrożenie, przewidziana operacja konserwacji i wsparcia stają się atrakcyjną opcją.

Takie podejście zapewnia kompleksowe rozwiązanie o wysokim poziomie usług, dlatego też jest to usługa premium.
 
Podobna analiza może zawierać sugestię, że jeżeli ryzyko jest mniejsze, a nieplanowany przestój nie będzie miał wpływu na działalność – o ile zostanie szybko rozwiązany – wówczas zalecane może być rozwiązanie „planowe”. W takim przypadku zespół ds. konserwacji ustala harmonogram, który może różnić się w zależności od rodzaju sprzętu i uzgodnionych harmonogramów konserwacji – niektóre elementy mogą wymagać cotygodniowej inspekcji lub nawet całkowitej przebudowy, a inne mogą działać znacznie dłużej. Oczywiście zespół jest pod telefonem w razie nieplanowanych sytuacji awaryjnych.

W przypadku niższego ryzyka i stosunkowo nieskomplikowanej automatyzacji wystarczy zdalny serwis do udzielania porad, instrukcji, pozyskiwania części itd. Takie podejście jest również zalecane w przypadku spraw związanych z kontrolą/oprogramowaniem – nie można przeprowadzić testów poprawek, kiedy system jest uruchomiony.
 
Ważne jest również, aby istniał dobrze rozwinięty system eskalacji, umożliwiający zgłoszenie problemu, który nie może zostać rozwiązany zdalnie osobie, która może go naprawić. 

Niezależnie od tego, które podejście zostanie zastosowane, ważne jest, aby wybór wynikał z kompleksowej oceny ryzyka, która – zwłaszcza w przypadku poszczególnych obiektów – może się różnić. 

4. Możliwości techniczne

Niewielu dostawców usług konserwacji i wsparcia może zagwarantować dostępność wszystkich możliwości technicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o oprogramowanie i szybko rozwijający się sektor robotyki. Niemniej jednak niezależny integrator z zespołem wewnętrznych producentów oprogramowania – na przykład Invar Group – ma pokaźne możliwości. Ponad 100 pracowników na całym świecie pracuje nad rozwojem, wdrażaniem i wsparciem wiodących w branży technologii. Możemy zaoferować szereg usług wsparcia, od pełnej usługi na miejscu do kompleksowych usług zdalnej pomocy technicznej, dostępnej 24/7.

Innymi czynnikami, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługodawcy, są kwalifikacje/certyfikacje, zrozumienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zasad, a także dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w podobnych przedsiębiorstwach. Niemniej jednak niektóre strony trzecie w dużej mierze zatrudniają pracowników w oparciu o potrzebne im umiejętności, co nie jest odpowiedzialnym podejściem. W rzeczywistości uważamy, że my sami zaspokajamy około 85% potrzeb klientów, wykorzystując własne zasoby. Warto zauważyć, że możliwości pozyskiwania i zaopatrywania również są ważne. 

5. Stały rozwój i partnerstwo

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele stron trzecich jest w większym lub mniejszym stopniu powiązanych z określonymi OEM, sprzedawcami i w niektórych przypadkach z dostawcami. Może to prowadzić do konfliktu interesów lub nieświadomych uprzedzeń. W związku z tym pewna niezależność pozwala na zastosowanie rozwiązania „najlepszych praktyk” w celu rozwiązywania problemów i pozyskiwania najbardziej odpowiednich/najlepszych elementów.

Naprawdę nie wystarczy tylko zajmowanie się niepowodzeniami i potencjalnymi awariami, kiedy się pojawią. Kompetentna strona trzecia będzie stale zbierać dane dotyczące awarii, jej rodzajów i wyników, a także analizować je. Te działania nie powinny mieć biernego charakteru: powinny być ściśle związane z zadaniami, kosztami części zamiennych, czasem przestojów, powtarzającymi się problemami i innymi wskaźnikami KPI, tak aby można było podejmować świadome decyzje w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu pracy.

Automatyzacja magazynu to ważna, często decydująca inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa, dlatego też musi działać niezawodnie każdego dnia, zwłaszcza w godzinach szczytu. Twój dostawca usług konserwacji i wsparcia musi rozumieć zobowiązania biznesowe i przestrzegać ich, a także współpracować z Tobą w celu zapewnienia maksymalnego czasu działania i najlepszej możliwej wydajności systemu przez cały czas. Musi być również przygotowany, aby wykonywać te zadania we wszystkich technologiach i starszych systemach, sugerując ulepszenia, które przyniosą korzyści.

Firma Invar Group, będąca niezależnym dostawcą całej gamy rozwiązań w zakresie automatyzacji magazynu, jest świadoma istnienia szerokiego zakresu technologii, które wykorzystywane są do wspomagania operacji magazynowych. Jako wielowymiarowa organizacja, która skupia wykwalifikowanych pracowników posiadających kompetencje w zakresie oprogramowania do zarządzania magazynem, integracji systemów i kontroli, mamy wszystko, czego potrzeba, aby zmniejszyć ryzyko związane z wydajnością magazynu.
 
Dodatkowe, niezależne porady na temat zmiany efektywności operacyjnej w magazynie znajdziesz na www.Invargroup.com


Written by

Invar Admin