Oct 6th, 2023

Jakie zagrożenia niosą ze sobą zmiany w profilu zapasów w kontekście automatyzacji magazynu?

Czy ewentualne zmiany w profilu zapasów stanowią poważną przeszkodę dla automatyzacji magazynu? Czy należy się tym przejmować? 

Wiele firm, które chcą wdrożyć automatyzację magazynu, ma obawy, co się stanie, jeśli profil zapasów się zmieni. Komercyjne przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymaga od firm szybkiego reagowania i dostosowywania się, często poprzez ulepszanie istniejących produktów lub wprowadzanie zupełnie nowych. Nowe produkty mogą mieć inne parametry – na przykład inne wymiary lub wagę albo nowe specyfikacje pakowania. 

Zatem czy automatyzacja poradzi sobie z problemami takiej natury i czy jest wystarczająco elastyczna?

To pytanie często się pojawia. Ale czy to naprawdę tak duży problem? Jakie są zagrożenia? Większość firm, niezależnie od tego, czy zajmują się handlem detalicznym odzieżą, elektroniką czy inżynierią, ma tendencję do przestrzegania parametrów istniejącego produktu, co w większości przypadków oznacza, że przy projektowaniu zautomatyzowanego systemu może być potrzebny tylko stosunkowo niewielki stopień elastyczności. Prawdopodobieństwo, że zmiany w profilu zapasów będą znaczące, jest niewielkie. Należy je rozpatrywać w świetle ogromnych korzyści pod kątem przepustowości, szybkości i obsługi klienta, które oferuje automatyzacja. 

Oczywiście nie można przyjąć, że radykalne zmiany w profilu zapasów nigdy się nie zdarzają. Dlatego właśnie dostępne są istotne sposoby łagodzenia takiego ryzyka, jeśli potraktować sprawę poważnie. 

Niezwykle ważne jest, aby przed zainwestowaniem w automatyzację z należytą pilnością przeanalizować przyszłe cele oraz kierunek rozwoju biznesu. Oprócz krótkoterminowych celów, takich jak cele sprzedażowe i zaplanowane szczyty promocyjne, kluczowe jest uzyskanie wglądu w przyszłe ambicje strategiczne firmy. Pełne zrozumienie 5-letnich planów i celów wyższego kierownictwa jest nieocenione w określeniu zakresu i skali rozwiązania, które może być wymagane. Wszelkie prawdopodobne radykalne zmiany profilu produktu powinny być zasygnalizowane na tym etapie.

Rzetelna analiza danych dostosowana na podstawie przyszłych oczekiwań firmy jest niezbędna, aby skonfigurować parametry modelu rozwiązania oraz wymagany stopień elastyczności i skalowalności. Profil produktu to tylko jeden z wielu czynników, a równie istotne – o ile nie istotniejsze – są profile zamówień, wolumeny, przepustowość i okresy szczytowe.

Niemniej jednak, jeśli pewne profile zapasów zmienią się z czasem, istnieją pewne ścieżki działania. Posługując się przykładem systemu wykorzystującego skrzynki, jego ograniczeniem jest rozmiar skrzynek. Jeśli produkty staną się mniejsze, skrzynki można łatwo podzielić, a do oprogramowania wprowadzić prostą aktualizację. Produkty ponadgabarytowe mogą wymagać innego rozwiązania – automatycznego lub ręcznego. Jedną z kluczowych zalet pracy z niezależnym integratorem system o wewnętrznych możliwościach budowania oprogramowania jest to, że łatwo wprowadzić i zintegrować alternatywne technologie, aby uzyskać spójne, holistyczne i elastyczne rozwiązanie.

Profil produktu może być ważnym zagadnieniem podczas projektowania zautomatyzowanego systemu, ale zagrożenia związane ze zmianami profili są dość niskie. Za to prognozy profili zamówień i wzrostu wolumenów są znaczenie bardziej podatne na zmianę i mogę mieć większy wpływ na stopień elastyczności i skalowalności, jakich oczekuje się od systemu. 

Tradycyjna sztywna i statyczna automatyzacja raczej nie zaoferuje elastyczności niezbędnej w dzisiejszych czasach. Na szczęście nowe technologie, takie jak autonomiczne mobilne roboty (AMR), transformują operacje realizacji zamówień, jako że oferują dużo bardziej elastyczne i skalowane rozwiązania dla operacji kompletacji zamówień typu „towar do człowieka”. Systemy AMR połączone z technologią pick-to-light mogą podnieść wydajność kompletacji od poniżej 100 jednostek na godzinę z użyciem tradycyjnych metod do ponad 400 kompletacji na godzinę, ze zwrotem z inwestycji wynoszącym zaledwie 12 miesięcy.

Ponieważ AMR są używane do transportu poszczególnych ruchomych regałów między magazynem a stacjami kompletacji, wszelkie znaczące zmiany profilu produktu mogą być uwzględnione poprzez proste dostosowanie wymaganej liczby ruchomych regałów. Jest to wysoce wydajne rozwiązanie podnoszące elastyczność, pod warunkiem że w magazynie jest odpowiednia przestrzeń.

Systemy autonomicznych mobilnych robotów mają ogromny atut w porównaniu do statycznych systemów: aby skalować operację, wystarczy dodać więcej robotów, podnosząc w ten sposób przepustowość systemu. Posiadanie 80 robotów pracujących niezależnie w magazynie to nie problem. Każdy z nich wykonuje swoje obowiązki, wytyczając własną ścieżkę, podążając za kodami QR umieszczonymi na podłodze. Instalacja jest prosta i szybka, a ponadto zapewnia bezpieczne na przyszłość rozwiązanie dopasowane do szybko rozwijającego się biznesu.

Dzięki łatwo skalowanym, elastycznym i przystępnym cenowo AMR-om automatyzacja to prawie zawsze prawidłowa odpowiedź. Ryzyko zmian profilu zapasów nie powinno być postrzegane jako poważna przeszkoda na drodze do wdrożenia automatyzacji. Nadrzędnym celem powinno być budowanie przepustowości i odporności na przyszłość.


Written by

Invar Admin