Oct 6th, 2023

Jak kompletacja bezfalowa może zoptymalizować magazyn?

W kwestii optymalizacji magazynu szybkość kompletacji ma najwyższy priorytet.

Chcesz szybszego, lepszego, bardziej wydajnego i dokładnego rozwiązania niż obecne. Systemu kompletacji, który zsynchronizowany jest z kontrolą zapasów, zarządzaniem zapasami oraz systemami przetwarzania zamówień w Twoim magazynie.

Aby to osiągnąć, potrzebna Ci kompletacja bezfalowa, a będzie ona doskonała, o ile zostanie zaprojektowana, dostarczona i będzie utrzymywana przez Invar z użyciem IWS.

Ale co to jest „kompletacja bezfalowa”? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy wyjaśnić pojęcie kompletacji falowej. To z kolei wymaga wyjaśnienia, co w kontekście magazynu znaczy „fala”.

Fale to listy zamówień, które muszą zostać skompletowane, spakowane i przeniesione do następnego etapu procesu intralogistycznego. Fale są tworzone przez oprogramowanie do zarządzana magazynem (ang. WMS, warehouse management software) po otrzymaniu zbioru zamówień, który jest następnie wysyłany w formie papierowej, głosowej lub w inny sposób do pracowników kompletujących w celu kompletacji i dostarczenia zamówień w ramach ciągu zadań.

Problemem jest to, że w tym systemie opóźnień nie da się uniknąć. Podczas gdy trwają pracę nad jedną falą, zamówienia cały czas spływają. Dzieje się to w czasie rzeczywistym: kiedy pracownicy kompletujący pracują na trasach z bieżącej fali, nowa fala już się tworzy.

Twój program do zarządzania magazynem nie ma innego wyjścia niż poczekać na zakończenie wcześniejszej fali, zanim będzie mógł wysłać kolejną. Tylko że kiedy już pracownicy zaczną nad nią pracę, nowe zamówienia dalej będą spływać.

Na tym właśnie polega kompletacja falowa i jej fundamentalna wada.

Kompletacja bezfalowa różni się od niej diametralnie. Polega na aktualizacji i dostosowywaniu sposobów, w jaki procesy kompletacji są planowane w czasie rzeczywistym.

Kiedy pojawiają się nowe zamówienia, na bieżąco opracowywane są nowe trasy i ścieżki kompletacji. Praca jest wykonywana w miarę jej napływania. Bez dodatkowych opóźnień. Bez przestojów wynikających z oczekiwania na kolejne fale.

Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi magazynowemu, z którym kompatybilne jest IWS. Dzięki bezprzewodowym połączeniom z ręcznymi terminalami listy kompletacji są aktualizowane i optymalizowane, aby uzyskać jak najwydajniejsze przepływy pracy w toku codziennej pracy.

Twoja logistyka wewnętrzna nie musi być ograniczona do upraszczającej konfiguracji „kto pierwszy, ten lepszy”. Możesz działać szybciej i zajść o wiele dalej dzięki temu, że proces kompletacji zostanie zaplanowany w szerszej perspektywie magazynu i tego, które zamówienia są bliżej siebie.

Usprawnij zarządzanie magazynem dzięki kompletacji bezfalowej sterowanej przez IWS.

 

{% video_player “embed_player” overrideable=False, type=’hsvideo2′, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, autoplay=False, hidden_controls=False, loop=False, muted=False, full_width=False, width=’1920′, height=’1080′, player_id=’122683909172′, style=” %}

 

{{cta(‘122962365848′,’justifycenter’)}}


Written by

Invar Admin