Oct 6th, 2023

Jak algorytmy dynamiczne oparte na regułach mogą zoptymalizować magazyn?

Potrzebujesz optymalnego magazynu. Wiesz, że kluczowymi elementami są nowe technologie i lepsze systemy. Słyszysz o Przemyśle 4.0, autonomicznych robotach mobilnych, wózkach samojezdnych AGV i innych nowych systemach.

To, czego możesz nie do końca rozumieć, to algorytmy dynamiczne oparte na regułach. Czym są? Co robią? Jak poprawiają sytuację? Czytaj dalej, aby zrozumieć to wszystko, a także sposób, w jaki IWS wykorzystuje algorytmy w obiektach w celu poprawy działań biznesowych.

Czym są algorytmy dynamiczne oparte na regułach?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytania, ważne jest, aby wyjaśnić znaczenie elementów składowych tego pojęcia. Dictionary.com definiuje „algorytm” w poniższy sposób:

„rzeczownik; proces lub zbiór reguł stosowanych w obliczeniach lub innych operacjach rozwiązywania problemów, zwłaszcza przy użyciu komputera”.

Na tej samej stronie internetowej znajdujemy definicję słowa „dynamiczny”:

„przymiotnik; coś, co cechuje się stałą zmianą, aktywnością lub postępem”;

„[dynamika] rzeczownik; siła, która przyczynia się do zmiany lub postępu wewnątrz systemu lub procesu”.

Jeśli chodzi o następny element składowy, ważniejsze jest wyrażenie „oparty na” niż „reguła”.

„czasownik; używać (konkretnej rzeczy) jako podstawy lub punktu wyjścia dla czegoś”.

Łącząc wszystkie elementy składowe pojęcia, możemy zrozumieć, czym są algorytmy dynamiczne oparte na regułach.

Są one zestawem poleceń komputerowych, na przykład instrukcji warunkowych „jeśli, to” lub innych podobnych sekwencji utworzonych wokół zestawu reguł i zasad, które nie są sztywno określone.

Jak wyjaśnia wyrażenie „oparty na”, te zasady stanowią punkt wyjścia. Oryginalna konfiguracja. Zagrywka otwierająca. Nie są one całkowitym początkiem, środkiem ani końcem procesu operacyjnego. Słowo „dynamiczny” wskazuje na możliwość zmiany reguł w momencie, w którym jest to konieczne.

Co decyduje o tym, co jest konieczne? Inne reguły wyższego poziomu. Reguły, które również są częścią algorytmu oraz służą do przekazywania informacji szerszemu, zautomatyzowanemu procesowi na temat tego, kiedy gdzie i jak należy złamać zasady lub przestrzegać ich.

Kto decyduje o tym, co jest konieczne? Ty sam.

Dużą zaletą algorytmów dynamicznych opartych na regułach jest to, że same reguły, sposób ich działania, a także czas i miejsce ich uruchomienia są wstępnie zaprogramowane i można je dostosować.

Każda firma oczekuje konkretnych i odmiennych rozwiązań w zakresie operacji magazynowych. Dzięki opracowaniu i określeniu reguł możesz dostosować swoje oprogramowanie zarządzające magazynem, aby zorganizować je w najkorzystniejszy dla Ciebie sposób.

Możesz też ustalić zasady dotyczące tego, jak i dlaczego reguły mogą zostać złamane, a także jakie są zasady podejmowania decyzji w takich sprawach.

Nadawanie priorytetu wartości zamówienia – czy zamówienia o największej łącznej wartości kompletowane są jako pierwsze?

Przyspieszenie zamówienia konkretnego klienta – czy zamówienia konkretnych klientów są ważniejsze od innych?

Maksymalna szybkość realizacji zamówień – czy chcesz, żeby największe zamówienia były realizowane przed innymi?

Skupienie uwagi na konkretnej pozycji – czy zamówienia zawierające konkretny produkt/zestaw produktów muszą być zrealizowane szybciej?

Niezależnie od tego, jak chcesz zorganizować swój magazyn, posiadanie oprogramowania do zarządzania nim, mogącego kierować osobami kompletującymi w oparciu o reguły, ma wiele zalet. Reguły te są jedynie punktem wyjścia oraz ostatecznie są podporządkowane szerszym zasadom i planom działania magazynu.

Dzięki systemom IWS ten rodzaj technologii jest możliwy.

 

{% video_player “embed_player” overrideable=False, type=’hsvideo2′, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, autoplay=False, hidden_controls=False, loop=False, muted=False, full_width=False, width=’1920′, height=’1080′, player_id=’122683909172′, style=” %}

Enter your name and email information below, and learn how IWS will both work wonders for your warehouse, and bring out the very best from your business. 

{{cta(‘122962365848′,’justifycenter’)}}


Written by

Invar Admin