Oct 6th, 2023

Automatyzacja: klucz do zrównoważonego środowiskowo magazynowania

Droga do zrównoważonego środowiskowo magazynowania wiedzie przez automatyzację. Budowanie bardziej zrównoważonych operacji logistycznych to priorytet firm, rządów i coraz częściej również klientów. Magazyn to bijące serce łańcucha dostaw, ale łatwo przegapić, że inwestycje w automatyzację magazynu mogą znacząco przyczynić się do realizacji celów w zakresie zrównoważenia środowiskowego.

Na pozór automatyzacja może wydawać się zasobochłonna, ponieważ wymaga metali, tworzyw sztucznych i energii elektrycznej. Jak to możliwe, że mogłaby być bardziej środowiskowo zrównoważona niż zużywające dużo zasobów i mało energii procesy obsługiwane ręcznie?

Zrównoważenie środowiskowe to nie tylko problemy z nagłówków dotyczące rzadkich metali i emisji dwutlenku węgla, chociaż są one ważne. Potrzebujemy zrównoważonej gospodarki gruntami i zasobami wodnymi, zrównoważonej przepustowości transportu, redukcji wszelkich odpadów, a także bardziej zrównoważonych środowiskowo towarów i opakowań, którymi operujemy. Ponadto praca i środki finansowe to także ograniczone zasoby, którymi należy rozporządzać w sposób zrównoważony. Automatyzacja – zarówno procesów fizycznych, jak i systemów kontroli – może przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważenia środowiskowego we wszystkich tych obszarach.

Weź na przykład pod uwagę zautomatyzowane systemy składowania i pobierania (ASRS) we wszystkich ich odmianach. Dzięki zastosowaniu składowania o wysokiej gęstości – aż po sufit i w bardzo wąskich korytarzach – można zmniejszyć wymaganą powierzchnię budynku i związane z tym oddziaływanie na hydrologię, a także ilość stali i betonu potrzebnych do budowy. ASRS mogą również oszczędzać energię, ponieważ często możliwe jest realizowanie operacji przy wyłączonym świetle, a ponadto ogrzewana, klimatyzowana lub chłodzona może być mniejsza przestrzeń.

Zautomatyzowane procesy, być może łączące ASRS, przenośniki i autonomiczne roboty mobilne (AMR), mogą znacznie zmniejszyć lub nawet wyeliminować zapotrzebowanie na wózki widłowe emitujące dwutlenek węgla – ze wszystkimi korzyściami dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającymi z mniejszego narażenia na kolizje, urazy pleców i powtarzające się dolegliwości związane z przeciążeniem. A ponieważ praca jest cennym zasobem sama w sobie, umożliwi to oddelegowanie pracowników do zadań wymagających skupienia i zdolności manualnych.

Automatyzacja może zdziałać jeszcze więcej

Zautomatyzowany załadunek/rozładunek pojazdów skraca czas oczekiwania, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce na placu, umożliwia bardziej wydajne wykorzystanie pojazdów i zapewnia korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Zautomatyzowana obsługa może również zmniejszyć ilość odpadów poprzez redukcję uszkodzeń zapasów, a dzięki najnowszym innowacjom w zakresie opakowań może ułatwić korzystanie z bardziej ekologicznych rozwiązań opakowaniowych, które generują mniejsze odpady w związku z tym, że są bardziej kompaktowe.

Te korzyści mogą zostać wzmocnione poprzez wykorzystanie zautomatyzowanego planowania, zarządzania i systemów kontroli. Symulacja magazynu, wraz z odpowiednio dostosowanymi systemami zarządzania magazynem (WMS), może zoptymalizować rozkład i działania w celu ograniczenia ruchów, a tym samym zużycia energii – na przykład poprzez zminimalizowanie liczby kursów do i z chłodni.

Dobrze zestrojony system WMS może również przyczynić się do bardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania transportu, ułatwiając planowanie i kompletowanie pełnych ładunków do miejsca docelowego w wymaganym czasie. Zautomatyzowana kompletacja zamówień metodą „towar do człowieka” z wykorzystaniem coraz bardziej przystępnych cenowo robotów mobilnych w połączeniu z technologią pick-to-light lub sterowaniem głosowym z udziałem operatorów może zmniejszyć liczbę błędnych kompletacji, a tym samym ilość odpadów i zwrotów.

Oszczędności na kosztach energii

W tym samym czasie systemy zarządzania środowiskiem mogą oszczędzać ciepło, chłodzenie i wyłączać światła, gdy w danym obszarze magazynu nie ma pracowników. Systemy zarządzania pojazdami AGV i AMR mogą, w określonych granicach, planować ładowanie pojazdów poza godzinami szczytu, co jest zarówno tańsze, jak i może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię wytwarzaną z paliw kopalnych.

Wreszcie systemy monitorowania maszyn informujące o procedurach konserwacji zapobiegawczej mogą zapewnić, że sprzęt działa z najwyższą wydajnością energetyczną, a także przyczynić się do bezpiecznej i zdrowej pracy, podczas gdy ogólne wykorzystanie systemów cyfrowych może znacznie zmniejszyć zużycie papieru.

To tylko kilka możliwych zastosowań automatyzacji, które połączone w przemyślany sposób mogą realnie przyczynić się do realizacji celów w zakresie zrównoważenia środowiskowego firmy w wielu obszarach – począwszy od zmian klimatycznych po dobrostan ludzi, a także stabilną rentowność.

{{cta(‘5f265ce1-b5d6-494d-9411-e1c3a8db5bd9′,’justifycenter’)}}


Written by

Invar Admin