Zaawansowana robotyka mobilna pomaga dokonać ogromnej, skokowej zmiany w zakresie wydajności operacyjnej

Branża gier

Operacja

Branża gier to niszowy rynek o dużej wartości, a jej klienci oczekują najwyższych standardów jakości produktów i obsługi klienta. Firmy z tej dziedziny to zarówno małe przedsiębiorstwa internetowe zajmujące się grami karcianymi i planszowymi, jak i sieci sklepów na rynku masowym z placówkami handlowymi przy głównych ulicach i ugruntowaną obecnością na rynku globalnym. Invar Group współpracowała z wysoko postawioną firmą z tej drugiej grupy, która produkuje i sprzedaje artykuły do gier planszowych w ponad pięciu tysiącach sklepów na całym świecie, a także posiada 450 sklepów detalicznych.

Wyzwania

W ostatnich latach szybki rozwój firmy spowodował duże obciążenia w zakresie ręcznych operacji kompletacji i pakowania. Dlatego też, aby wesprzeć rozwój firmy w przyszłości i zwiększyć wydajność procesów kompletacji i wysyłki zamówień, rozpoczęto ważną globalną inicjatywę mającą na celu przekształcenie jej wielokanałowej dystrybucji.

 • Międzynarodowa standaryzacja działań
 • Zwiększenie wskaźnika kompletacji/pakowania
 • Redukowanie błędów
 • Przestrzeganie rygorystycznych standardów jakości
 • Poprawienie jakości obsługi klienta

Rozwiązanie

Po raz pierwszy w branży ta sama flota autonomicznych robotów mobilnych (AMR) została wykorzystana do kompletacji i pobierania spaletyzowanych ładunków w celu przeniesienia i uzupełnienia zapasów, co zapewnia większą wydajność operacyjną i elastyczność.

 • Podejście dwuetapowe – centrum w Ameryce Północnej i w Europie
 • Inteligentne operacje „towar do człowieka” za pomocą Hikrobot AMR
 • Technologia świetlna pick-and-place
 • IWS/WMS
 • Regały, stacje kompletacji, stacje przemieszczania, złożone systemy przenośników i sprzęt służący do wysyłki

Korzyści

Dzięki ukończeniu tego projektu udało się zapewnić znaczne korzyści operacyjne w zakresie elastyczności i sprawności, a to przełożyło się na znaczny wzrost produktywności.

 • Do 2170 pobrań pozycji zamówień na godzinę
 • Dokładność 99,9%
 • Wydajność kompletacji i pakowania wzrosła o 41%
 • Wydajność procesu uzupełniania wzrosła o 40%
 • Szybkość pobierania wzrosła z 2,67 jednostek na minutę do 15,88 jednostek na minutę

Referencje

„Uznaliśmy, że kompletacja wspomagana przez roboty AMR to opcja o niskim nakładzie kapitałowym, którą można z czasem skalować, i nie wiąże się z kłopotami i wydatkami związanymi ze środkami trwałymi. Przy podjęciu decyzji kierowaliśmy się głównie elastycznością, ale ważniejsza była kwestia niezależności. Firmy zmieniają się i potrzebowaliśmy elastyczności, aby z łatwością i bez obciążeń finansowych łączyć postępy technologiczne z naszym podstawowym systemem operacyjnym. Współpraca z firmą Invar i wykorzystywanie systemu IWS na całym świecie pozwala nam to osiągnąć”.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na spotkanie, aby omówić systemy sterowania magazynem.

Skontaktuj się z nami